Phim cách nhiệt Global Supreme 05

Thông số cơ bản:

  • Độ truyền sáng: 06%
  • Giảm ánh sáng chói: 93%
  • Giảm tia hồng ngoại: 96%
  • Giảm tia tử ngoại: 99%
  • Tỉ lệ phản gương: 06%
  • Tổng cản nhiệt: 60%
Gọi Ngay