Phim cách nhiệt Global NF Gray 20

Liên hệ

Thông số cơ bản:

  • Độ truyền sáng: 22%
  • Giảm ánh sáng chói: 79%
  • Giảm tia hồng ngoại: 74%
  • Giảm tia tử ngoại: 99%
  • Tỉ lệ phản gương: 16%
  • Tổng cản nhiệt: 65%
global nf charcoal 20
Phim cách nhiệt Global NF Gray 20
Gọi Ngay