Phim cách nhiệt Global QDP Ceramic 50

Thông số cơ bản:

  • Độ truyền sáng: 51%
  • Giảm ánh sáng chói: 44%
  • Giảm tia hồng ngoại: 78%
  • Giảm tia tử ngoại: 99%
  • Tỉ lệ phản gương: 07%
  • Tổng cản nhiệt: 51%
Gọi Ngay