Phim cách nhiệt Global Supreme 15

Thông số cơ bản:

  • Độ truyền sáng: 14%
  • Giảm ánh sáng chói: 85%
  • Giảm tia hồng ngoại: 96%
  • Giảm tia tử ngoại: 99%
  • Tỉ lệ phản gương: 06%
  • Tổng cản nhiệt: 67%
Gọi Ngay