Phim cách nhiệt Global NF Charcoal 20

Thông số cơ bản:

  • Độ truyền sáng: 22%
  • Giảm ánh sáng chói: 76%
  • Giảm tia hồng ngoại: 75%
  • Giảm tia tử ngoại: 99%
  • Tỉ lệ phản gương: 15%
  • Tổng cản nhiệt: 65%
Gọi Ngay